Bolinderbybladet

Föreningen ger ungefär en gång i månaden ut en liten skrift med information om aktiviteter och planer för Bolinderbyn.

Bolinderbybladet
Bladet är öppet för medlemsbidrag som t.ex. annonser (om du inte längre behöver din Bolinderbyanpassade barngrind tex) men även andra alster, både i text eller bild. Skriver du en text till bladet, tänk på att hålla den ganska kort och kärnfull. Textstorleken i bladet är vald för att vara lättläst och längre utläggningar tar lätt upp hela bladet. Det du vill ha in skickar du till info@bolinderbyn.se. Redaktören förbehåller sig rätten att korta texter för att passa tryckformatet.

Tidigare nummer finner du nedan:

Bolinderbybladet 137 2015_02
Extrastämma, fartgupp, årsmöte & p-platskö

Bolinderbybladet 136 2015_01
Nya stadgar, småstölder, halkbekämpning, renoveringar, kompostpåsar, fartgupp & P-platser

Bolinderbybladet 135 2014_12
Juletider, snötider, månadsavgiftsbetalning, fiber & vandalism

Bolinderbybladet 134 2014_12
Nya p-platser, ekonomi, stadgeuppdatering, fiberinkoppling & dränering längorna 18 & 20

Bolinderbybladet 133 2014_10
Höststädning, asfaltering & dränering länga 18

Bolinderbybladet 132 2014_10
Asfaltering av p-platser

Bolinderbybladet 131 2014_10
Ny tvättstuga, vandalism tvättstugan, busliv, asfaltering p-platser, fiberinstallation, dränering länga 18, nya trappor, höststädning, tvättstugehuset

Bolinderbybladet 130 2014_08
Planer för asfaltering, tvättstugerenovering, ekonomi, skurkstreck & loppmarknad

Bolinderbybladet 129 2014_07
Tvättstugerenovering & kompostpåsar

Bolinderbybladet 128 2014_06
Tvättstugerenovering, fönstermålning, nya p-platser, sommartider, individuell mätning, progressiva avskrivningar, loppis

Bolinderbybladet 127 2014_06

Bolinderbybladet 126 2014_05

Bolinderbybladet 125 2014_04

Bolinderbybladet 124 2014_03

Bolinderbybladet 123 2014_03

Bolinderbybladet 122 2014_03

Bolinderbybladet 121 2014_01

Bolinderbybladet 120 2013_12