Funktionärer 2019

Ordförande – Stefan Barmé

Kassör – Jan Vestlund

Sekreterare – Jörgen Westman

Tvättstugeansvarig – Patrik Olsson

P-platsansvarig – Johan Dibb

Ansvarig för miljö och avfall – Fredrik Zetterman

Nyckelansvarig – Fredrik Zetterman

IT Hemsida Jörgen Westman

Överlåtelser – Jörgen Westman, Johan Dibb

Föreningslokalen – Elisa Trucco

Trädgårdsärenden – Patrik Olsson, Frida Törnvall