Funktionärer 2019

Ordförande – Lars Wiklund

Kassör – Jan Vestlund

Sekreterare – Jörgen Westman

Tvättstugeansvarig – Patrik Ohlsson

P-platsansvarig – Michael Christiansen

Ansvarig för miljö och avfall – Lars Wiklund

Nyckelansvarig – Fredrik Zetterman

IT Hemsida Jörgen Westman

Överlåtelser – Jörgen Westman, Johan Dibb

Föreningslokalen – Elisa Trucco

Trädgårdsärenden – Patrik Olsson