Motorvärmare 2015

På årsmötet 2015 beslöts ge styrelsen i uppdrag att installera stolpar för motorvärmare på samtliga p-platser i föreningen.

Motionen kan läsas här: 8_Motion om elstolpar för motorvärmare

Förhoppningen var att få denna installation på plats redan till vintern 2015 men pga de stora förändringarna vad gäller el-infrastruktur för bilar har styrelsen beslutat att skynda långsamt så att investeringens långsiktighet säkerställs. Arbetshypotesen just nu är att bygga en anläggning som till en början kan tillgodose motorvärmarbehov men som i framtiden även kan användas för laddning av laddhybrider och elbilar.