Stadgeuppdatering 2014

På årsmötet 2014 beslutades, efter en styrelsemotion, att tillsätta en arbetsgrupp för att uppdatera Bolinderbyns stadgar. Motionen kan läsas här: 8_Motion – Uppdatering av stadgar

Under hösten 2014 har en arbetsgrupp bildats och på en extrastämma den 11 februari 2015 antogs följande stadgeförslag:

2015_01 Motion om nya stadgar

Stadgeförslaget godkändes, med två mindre språkändringar, även på årsmötet 2015 och registrerades av Bolagsverket 2015-06-23.