Dräneringsarbeten 2014

Under 2014 kommer Brf Bolinderbyn att låta dränera och trappbyta ett antal längor.

Dränering
Anledningen till dräneringsarbetena är främst för att förhindra fuktgenomslag i byggnaderna som kan leda till frostsprängningar i grundmuren och dålig lukt i källaren. En annan viktig anledning är pga rättvisa mellan de olika längorna i Bolinderbyn; I nuläget är 12 st längor dränerade och isolerade  på framsidan vilket leder till ett mycket behagligare inomhusklimat. I praktiken innebär detta att källaren i de redan dränerade längorna bättre kan nyttjas som boendeyta, en ”orättvisa” som dräneringsarbetena är tänkta att utjämna. Vissa längor som tex länga 4, 8 och 15 är redan dränerade under 80- och 90-talen men tyvärr då med tät asfaltsmatta, något som samstämmig expertis idag bedömer som sämre än om ingen åtgärd alls gjorts. Därför görs dessa längor om.

Trappbyten
Fem längor har idag de ursprungliga trapporna och de är genomgående i mycket dåligt skick. Vid tidigare trappbyten har en konsoltrappa använts men inför årets arbeten har en tillverkare av helgjutna trappor lokaliserats. Trapporna kommer alltså att se ut nästan som de ursprungliga, dock med en yta av frilagd kalkstenskross som halkskydd. I samband med trappbytena byts också trappräckena ut, dock med bibehållet utseende.
IMG_1462

Asfaltering
Då gångvägar och planer kommer att bli skadade vid arbetena återasfalteras de som ett av de sista stegen i arbetena. För att underlätta plogning vintertid men även för att erbjuda en körbar väg vid enstaka lastningar till bil breddas gångvägen framför länga till ca 2,4 m. Idag lider nämligen gräsmattorna svårt av bilar som backar in på  framsidan.

Omfattning
Av ekonomiska, tids- och platsskäl kommer arbeten under 2014 ske i övre byn vid längorna 13, 15, 18, 20 och en gavel på länga 22.

I kort kommer arbetena omfatta följande moment (ej nödvändigtvis i denna ordning):
– Demontering av trappor
– Schaktning till under bottenplattan
– Förläggning av nya dräneringsrör samt byte av viss takavvattning, tex till självrensande silar
– Rengöring av vägg och montering av isolerskivor, typ Isodrän
– Återfyllning av schakt
– Montering av nya helgjutna trappor inkl nya räcken
– Breddning till 2,5 m och asfaltering av gångväg framför längan
– Montering av kantsten mot rabatt
– Toppning med matjord i rabatter och kross under trapporna

Tyvärr kan föreningen inte erbjuda mer än återställning till grundstandard, då återställande av alla medlemsegna installationer skulle bli mycket dyrt men också försena entreprenaden. En sådan tilläggsinstallation är tex en kabel till en motorvärmare, som vid eventuell skada återställs på medlemmens bekostnad. Självklart försöker entreprenören vara så försiktig som möjligt men styrelsen ber om överseende med eventuella besvär.

Entreprenör
Föreningen har efter ett upphandlingsförfarande valt att låta JONIK AB, en mindre markfirma som drivs av två bröder, Jonas och Niklas (därav namnet), utföra arbetena. Firman är relativt nystartad och har hittills främst sysslat med dräneringar åt privatpersoner men vill bredda sig och kunde därför ge Bolinderbyn ett riktigt bra pris. För att styra arbetena kommer föreningen också att ha en byggkonsult, Anders Silver, inkopplad. Se gärna JONIKs hemsida för mer information.

Tidplan
Arbetena satte igång vid länga 13 måndag vecka 24. Länga 13 är utsedd som testlänga för att pröva alla moment i arbetena så att det går smidigare för övriga längor. Tanken är att ordföranden (som bor i länga 13) skall drabbas personligen av eventuella problem och därmed snabbt bidra till en lösning :-). Planen är att markarbetena och trappbytena skall ta ca tre veckor. Asfaltering kan, om skadorna på gången är acceptabla, komma att dröja tills efter sommaren när de övriga längorna ska asfalteras. Detta för att spara in en etableringskostnad för asfaltsläggaren.

Övriga längor följer sedan efter semestrar. Allt skall vara färdigt i god tid till vintern. 2015 följer sedan längorna 4, 8, 7, 9, och 11. För de tre senare återanvänds konsoltrapporna.

Tillägg
Mot en extrakostnad kommer medlemmarna att erbjudas förstoring av källarfönster samt läggning av annat material på framsidan än matjord. För att inte blanda ihop arbetena, och därmed skapa förseningar, kommer möjligen en annan entreprenör att användas för dessa arbeten. Källarfönstren sätts ändå in efter att allt yttre är klart (en ljusbrunn måste dock byggas) och det kan innebära samordningsvinster. Inga priser är ännu fastlagda med läggs ut på denna sida så snart de är tillgängliga.

Projektsida
Inte publikt tillgänglig tyvärr, används för att hålla ihop entreprenaden.