Barnvagnsskjul

Godkännande: Fråga styrelsen först, se blankett.

Följande regler gäller för skjul på framsidan:

Skjul för barnvagn, rollator el liknande får uppföras på framsidan efter godkännande från styrelsen. Utförandet skall uppfylla följande krav:

  • Dimensioner max  125 x 125 x (155/125) (b x d x (hbak/hfram))
  • Målat i längans färg
  • Liggande fjällpanel med knutar
  • Tak lutande ut mot gångvägen. Svart korrugerad plåt eller tegel.

I följande dokument finns en ritning och kapnota till ett typskjul: Barnvangsskjul (kommer straxt).

Anledningen till begränsningen av skjulens storlek och utförande är att längornas synliga repetition av trappor och trappräcken är en stor del av byns särprägel. Skjulen är främst till för barnvagnar, därför medges inte större skjul. När behovet för skjulet ej längre finns eller när medlemmen flyttar skall skjulet rivas. Önskar tillträdande medlem behålla skjulet kan denne begära att få behålla det men uppfyller skjulet inte formkraven ges inte tillstånd. Orsaken till rivningskravet är att byn inte med tiden skall slammas igen av skjul.