Årsredovisningar

Här finns de senaste årens årsredovisningar tillgängliga för nedladdning.

Årsredovisning 2021 Bolinderbyn

Årsredovisning 2020 Bolinderbyn

Årsredovisning 2019 Bolinderbyn

Årsredovisning 2018 Bolinderbyn

Årsredovisning 2017 Bolinderbyn

Årsredovisning 2016 Bolinderbyn

Årsredovisning 2015 Bolinderbyn

Årsredovisning 2014 Bolinderbyn

Årsredovisning 2013 Bolinderbyn

Årsredovisning 2012 Bolinderbyn

Årsredovisning 2011 Bolinderbyn

Årsredovisning 2010 Bolinderbyn

Årsredovisning 2009 Bolinderbyn

Årsredovisning 2008 Bolinderbyn

För 2015 fördelade sig kostnaderna som följer:

Kostnadsfördelning 2015

Sedan 1999 har kostnadsfördelningen sett ut som följer:

Kostnader 1999-2015

De fasta kostnaderna har utvecklat sig som följer sedan 1999:

Fasts kostnader 1999-2015