Markiser

Godkännande: Fråga styrelsen först, se blankett.

Medlemmar får sätta upp egna markiser över sina uteplatser. Markiserna skall sättas upp med så få hål som möjligt mot fasaden och hålen skall tätas noggrant. Markisen måste monteras med en planka eller liknande mot fasaden annars är det risk att den tunna aluminiumfasaden kläms sönder. Har grannar satt upp markiser sedan tidigare skall nya markiser sättas på samma höjd. Färgen på markisen skall även vara så diskret som möjligt (med andra ord inte rosa eller chockgul). En färg som ligger nära det som grannarna har är att föredra.