Källarfönster

Godkännande: Fråga styrelsen och ansök om bygglov, se blankett.

I övre byn är källarfönstret på framsidan väldigt litet och en vanlig åtgärd är att förstora det, något som verkligen lyfter källarrummet. Följande regler gäller:

Specifikationer

  • Fönstret ska vara 90 cm brett och 80 cm högt, yttermått fönsterkarm.
  • Fönstren ska vara av tvåglastyp, kopplade bågar, och öppnas utåt.
  • Den yttre rutan måste vara av vanligt transparent standardglas.
  • Fönsterbågen och karmen ska utåt målas i den grå nyans som alla källarfönster i byn ska ha. Färgkod: S 3502-Y

Villkor

  • Fönsterbytet sker på lägenhetsinnehavarens ansvar och bekostnad, med undantag för materialkostnaden för de betongelement som krävs till ljusbrunnen framför fönstret.
  • Hur ljusbrunnen ska utformas kan ses vid lägenheter som redan bytt till större fönster, t ex vid hus 16. Man måste dock gräva djupare än det ser ut i färdigt skick. Gropens botten måste luta ut från huset så att regn- och snövatten kan avledas genom väl dränerande material.
  • Om isättandet av fönster och iordningställande av ljusbrunn och återställande av marken omkring inte sker på ett för föreningen godtagbart sätt, kan föreningen låta fackman slutföra arbetet på lägenhetsinnehavarens bekostnad.
  • Föreningen åtar sig samma ansvar för målning av de nya källarfönstren som för de gamla.
  • Lägenhetsinnehavaren åtar sig ansvar för eventuella fabrikations- eller materialfel i de nya fönstren samt för eventuella problem som uppstår på grund av fönsterbytet.

Lägenhetsinnehavare får anlita entreprenör efter eget val. Men föreningen tillåter endast fackmän att göra ingrepp i husens grunder. Med fackman menas här hantverkare som har ansvarsförsäkring. Styrelsen ska inför tillståndet informeras om vem som ska utföra arbetet.

Observera att styrelsen tillstånd måste ges innan arbeten med fönsterbyten påbörjas. Bygglov skall sökas av medlemmen men endast ett bygglov per fastighet behövs. Har en granne redan bytt fönster behövs alltså inte ett förnyat bygglov.