Ordningsregler

För den gemensamma trevnad, och för att hålla lägenheterna i Bolinderbyn i gott skick, gäller dessa regler för alla bybor. Reglerna fastställs och/eller ändras av styrelsen.

att sköta om och underhålla lägenhet, uteplats, yttertrappa samt gemensamma lokaler såsom tvättstuga

att om skada uppstår i lägenheten, t ex otäta kranar, läckande element och som sånt som du inte själv kan åtgärda, omedelbart underrätta fastighetsskötaren via felanmälan eller styrelsens kontaktpersoner.

att inte utan styrelsens tillstånd göra åverkan på fasaden som t ex fästa blomlådor, paraboler o dyl.

att inte utan styrelsens tillstånd bedriva affärsverksamhet i lägenheten.

att inte lämna källardörren olåst.

att inte blockera eller förvara större föremål i källargångarna.

att iakttaga sparsamhet vid vattenförbrukning, t ex inte lämna kranar rinnande.

att inte kasta skrymmande föremål i soptunnorna samt se till att det är rent och snyggt runt omkring.

att separera soporna i de olika containrar som finns vid tvättstugehuset.

att inte kasta mat till fåglar på marken. Det drar till sig råttor.

att om du har husdjur, se till att de inte förstör, förorenar eller på annat sätt stör andra hyresgäster.

att inte hindra sotning.

att omedelbart anmäla ohyra till fastighetsskötaren eller styrelsen. Annars blir du personligt ansvarig för skada som drabbar andra hyresgäster.

att inte köra med motorfordon och cyklar på gräsmattorna, samt moped eller motorcykel på gångarna.

att inte spola ner bindor, blöjor o dylikt i toaletten eller använda  frätande medel i avloppen.

att efterleva hälsoskyddsförordningens bestämmelser om att ej bruka lägenheten så att någon kan utsättas för störande ljud eller annan störning.

att rätta sig efter de föreskrifter som styrelsen lämnar.