Källargång

Godkännande: Fråga styrelsen och ev. bygglov, se blankett.

Källargången i övre byn är en utrymningsväg och får ej blockeras. En begränsad mängd lösöre får ställas i källargången och då endast platta saker som ej begränsar framkomligheten.

Till den gemensamma källardörren hör två nycklar.

Boende i bortre gaveln i övre byn får annektera källargången även om de inte förstorat källarfönstret (dörr ut till källargången krävs dock). Om alla i längan är överens och har förstorat källarfönstret kan alla boende annektera källargången (årsmötesbeslut april 1998), dock har så ej ännu skett i någon länga. För en sådan åtgärd krävs godkännande från styrelsen och även bygglov.