Avstängningar, värme och vatten

Bolinderbyn är lite underligt byggd såtillvida att avstängningar för värme och vatten oftast finns inne i enskilda medlemmars lägenheter. Även vattenmätare finns i vissa fall inne i lägenheterna.

Vid alla planerade avstängningar skall berörda grannar meddelas i god tid innan. Tänk på att vissa ventiler stänger av grannlängan också, detta ser en rörmokare lätt.

Länga Kallv. avstänging Varmv. avstängning Värmeavstäng Not.
1 I varje lägenhet I varje lägenhet I varje lägenhet
2 I varje lägenhet I varje lägenhet I varje lägenhet
3 I varje lägenhet I varje lägenhet I varje lägenhet
4 I varje lägenhet I varje lägenhet I varje lägenhet Lucka i källartak
5 Källargången Bolindervägen 49 Bolindervägen 49
6 I varje lägenhet I varje lägenhet I varje lägenhet Lucka i källartak
7 Bolindervägen 55 Bolindervägen 63 I varje lägenhet Lucka i källartak
8 I varje lägenhet I varje lägenhet I varje lägenhet Lucka i källartak
9 Bolindervägen 71 Bolindervägen 67 I varje lägenhet
10 I källargången Skogstorpsv 16 I varje lägenhet
11 Bolindervägen 87 Bolindervägen 83 I varje lägenhet
12 I källargången Bolindervägen 66 Bolindervägen 66
13 I källargången Bolindervägen 113 Bolindervägen 113
14 I källargången Bolindervägen 82 Bolindervägen 82
15 Bolindervägen 119 Bolindervägen 115 I varje lägenhet Lucka i källartak
16 I lägenhetens källare Bolindervägen 98 Bolindervägen 98
17 I källargången Bolindervägen 131 Bolindervägen 131
18 I källargången Bolindervägen 114 Bolindervägen 114
20 I källargången Bolindervägen 130 I varje lägenhet Lucka i källartak
22 I källargången Trimvägen 16 Trimvägen 16
24 I källargången Bolindervägen 146 Bolindervägen 146

För alla arbeten i vatten- och värmenätet krävs en rörmokare med nödvändiga kunskaper och ansvarsförsäkring. Eventuella skador kan bli mycket dyra och kommer direkt att debiteras den medlem som orsakat dem. Vid ombyggnationer skall godkännande inhämtas från styrelsen först.