Skogstorp

Mitt emellan Trimvägen och Skogstorpsvägen finns en liten skog. Den har genom varit ett vilt paradis för många barn i Kallhäll. Klätterträd, kojor och kurragömma. Men den var också ursprunget till vårt område. Olle Gustavsson berättar:

Torpet Skogstorp har givit namn åt det område där vi bor. Att sedan namnet Bolinderbyn är det gängse namnet, har helt och hållet med radhusbebyggelsen att göra.

Skogstorp var ett litet torp beläget på det fritidsområde som ligger mellan Trim-och Skogstorpsvägen. Torpet omnämndes första gången 1741. Här har bonden haft jordbruk med tillhörande djur.

Området där idag radhusen finns har varit brukad jord. Det var meningen var att torpet skulle rivas och flyttas till Kvarnbacken i Jakobsberg, men vid undersökning befanns stugan vara olämplig att flytta på grund av husbock. Brandkåren fick då bränna ner torpstugan och en liten park har anlagts.

I början av 1960-talet flyttade den sista familjen från torpet. Fru Westling flyttade då till sonen Bengt som bodde i Bolinderbyn. Vägen till och från torpet gick norrut till G:a Enköpingsvägen ungefär vid Trehörningen.

Bolinders Fabriks AB behövde vid 1940-talets början mer folk, det beslutades då att företaget skulle bygga 21 st radhus, med i regel 8 lägenheter per hus, totalt 166 lägenheter. Bygget skedde under ingenjör Birger Dahlerus ledning under åren 1945-48.

Folk från både norr och söder, även öster ifrån fick anställning och flyttade in i Bolinderbyn. Hyran betalades med avdrag på lönen. Det blev så småningom gott om jobb så en del slutade på Bolinders för anställning på annat håll. Då blev det problem, till och med vräkningar.

Samtidigt med radhusen byggdes småvillorna i Skogstorps området. Arbetarna på Bolinders kunde då köpa en villa, betalningen sköttes genom anställningen.

Bolinderbyn och Skogstorp är ett av Stockholmstraktens få exempel på sen bruksbebyggelse och samtidigt Järfällas första större samplanerade bostadsområde.

Källa Järfällaböckerna.