Tomt

Godkännande: Fråga styrelsen först, se blankett.

Storlek tomt
Storleken på lägenheternas trädgårdar varierar efter de olika längornas förutsättningar. I de flesta fall är trädgårdarna så stora som de kan vara med tanke på bevarandet av de gemensamma grönytornas storlek. För några få lägenheter på den udda sidan av Bolindervägen kan den utökas något, dock måste detta ske gemensamt för hela längan då sick-sack staket ej godtas. Gavellägenheter kan utöka sina tomter åt sidan med halva längden av de källartrappor som finns i övre byn.

Maximal tomtstorlek är 9 m från huslivet på jämna sidan och 12 m på udda.

Det är fritt fram att själv disponera planteringarna i den egna trädgården. Tänk bara på att träd och buskar kan växa sig stora och därmed påverka grannar. Hör gärna efter med dina grannar om de har synpunkter på dina planer innan spaden sätts i marken.

Staket
Staketet vid altanen får ej gå ut mer än 3,0 m från huslivet eller vara högre än 1,8 m för att inte dominera utseendet för mycket. Staketet längs tomten mot grannen får vara max 1,2 högt, helt glest så att intrycket blir mindre massivt. Staketet i änden av tomten skall löpa i en jämn linje i hela längan.