Ritning lägenheter

Det finns två typer av lägenheter i Bolinderbyn varav båda finns i höger- och vänstervarianter. I Nedre byn ligger 4 st vänstervarianter till vänster i längan och 4 st högervarianter till höger. I övre byn är höger- och vänstervarianterna varvade varannan i hela längan. Nedan visas endast vänstervarianten i nedre byn och högervarianten i övre byn. OBS! ritningarna är över originalutförande så det kan vara stora skillnader mot faktisk planlösning. Se ändra planlösning för mer information.

Nedre byn
planritning_nedre_byn

Övre byn
Planritning_övre_byn

Ritningar

Ritningar i pdf-format finns att ladda ner nedan:

2014_04 Planritning nedre byn höger
2014_04 Planritning nedre byn vänster
2014_04 Planritning övre byn höger
2014_04 Planritning övre byn vänster

Ritningarna är i skala 1:50 och är avsedda att skrivas ut på A4-papper. Måtten är ej exakta och skall inte användas för beräkning av yta eller som underlag för mer avancerade ombyggnationer, då krävs egen noggrann mätning.