Staket/Plank

Godkännande: Behövs ej

Planket vid altanen får ej gå ut mer än 3,6 m från huslivet eller vara högre än 1,8 m för att inte dominera utseendet för mycket. Därefter får staketet längs tomten mot grannen samt änden av tomten får vara max 1,2 högt.

Plank och staket skall vara glest så att intrycket blir mindre massivt. Staketet i änden av tomten skall löpa i en jämn linje i hela längan.

Särskild bestämmelse avseende gaveltomter: så länge ett staket inte gör ett dominerande intryck i miljön, leder till sämre siktförhållanden för trafiken eller att viktiga karaktärsdrag i Bolinderbyn går förlorade så får staket upp till 1,8 m byggas ända ut i hörnet på gavelhusen. Skulle Järfälla kommuns byggnadsnämnd bedöma att staketet ändå är lovpliktigt ska medlemmen på egen bekostnad ta bort eller korta ned staketet till 1,2 m från och med 3,6 m från huset.