Gåva, bodelning eller arv

Vid de speciella överlåtelseformerna gåva, bodelning och arv gäller samma formkrav som för en vanlig försäljning:

  • Eventuellt nyinträdande medlemmar skall godkännas av styrelsen.
  • Ett dokument som styrker det nya ägandeförhållandet, t.ex. ett gåvobrev ett bodelningskontrakt eller en bouppteckning skall lämnas in till styrelsen. Dokumentet skall också ange från vilket datum det nya förhållandet gäller
  • I förekommande fall rapporteras ”överlåtelsen” till skattemyndigheten.
  • Överlåtelseavgift skall betalas som för en vanlig överlåtelse. Detta eftersom alla förändringar i medlemsregistret medför kostsam administration.

I arvssituationer med oskiftat dödsbo är det mycket viktigt att dödsboet fortsätter betala alla avgifter. Att inte betala avgiften kan innebära att bostadsrätten förverkas.