Bolinderbybladet

Föreningen ger ungefär en gång i månaden ut en liten skrift med information om aktiviteter och planer för Bolinderbyn.

Bolinderbybladet
Bladet är öppet för medlemsbidrag som t.ex. annonser (om du inte längre behöver din Bolinderbyanpassade barngrind tex) men även andra alster, både i text eller bild. Skriver du en text till bladet, tänk på att hålla den ganska kort och kärnfull. Textstorleken i bladet är vald för att vara lättläst och längre utläggningar tar lätt upp hela bladet. Det du vill ha in skickar du till info@bolinderbyn.se. Redaktören förbehåller sig rätten att korta texter för att passa tryckformatet.

Tidigare nummer finner du nedan:

Bolinderbybladet 176 2021_06

Bolinderbybladet 175 2020_12

Bolinderbybladet 174 2020_10

Bolinderbybladet 173 2020_06

Bolinderbybladet 172 2020_02

Bolinderbybladet 171 2019_12

Bolinderbybladet 170 2019_10

Bolinderbybladet 169 2019_09

Bolinderbybladet 168 2019_05

Bolinderbybladet 167 2019_02

Bolinderbybladet 166 2018_11

Bolinderbybladet 165 2018_10

Bolinderbybladet 164 2018_05

Bolinderbybladet 163 2018_04

Bolinderbybladet 162 2018_04

Bolinderbybladet 161 2018_01