Bolinderbybladet

Föreningen ger ungefär en gång i månaden ut en liten skrift med information om aktiviteter och planer för Bolinderbyn.

Bolinderbybladet
Bladet är öppet för medlemsbidrag som t.ex. annonser (om du inte längre behöver din Bolinderbyanpassade barngrind tex) men även andra alster, både i text eller bild. Skriver du en text till bladet, tänk på att hålla den ganska kort och kärnfull. Textstorleken i bladet är vald för att vara lättläst och längre utläggningar tar lätt upp hela bladet. Det du vill ha in skickar du till info@bolinderbyn.se. Redaktören förbehåller sig rätten att korta texter för att passa tryckformatet.

Tidigare nummer finner du nedan:

Bolinderbybladet 191 2024_03

Bolinderbybladet 190 2023_12

Bolinderbybladet 189 2023_10

Bolinderbybladet 188 2023_06

Bolinderbybladet 187 2023_03

Bolinderbybladet 186 2022_12

Bolinderbybladet 185 2022_10

Bolinderbybladet 184 2022_06

Bolinderbybladet 183 2022_05

Bolinderbybladet 182 2022_04

Bolinderbybladet 181 2022_02

Bolinderbybladet 180 2022_01

Bolinderbybladet 179 2021_12

Bolinderbybladet 178 2021_11

Bolinderbybladet 177 2021_10

Bolinderbybladet 176 2021_06

Bolinderbybladet 175 2020_12

Bolinderbybladet 174 2020_10

Bolinderbybladet 173 2020_06

Bolinderbybladet 172 2020_02