Ohyra

mjölbagge
Bolinderbyn har som en del av fastighetsförsäkringen ett avtal med Anticimex om skadedjursbekämpning. De typer av ohyta som täcks är: Baggar, bin, blåjon, envis trägnagare, faraomyra, flugor, fågel, geting, hästmyra, kackerlacka, loppa, mal, mott, myra, möss, råtta, silverfisk, strimmig trägnagare, svampskada, tvestjärt, vägglöss och ängrar.

OBS! All ohyra skall omedelbart felanmälas för åtgärd då de lätt kan sprida sig till grannar. I värsta fall kan även husets stomme skadas.

Anticimex nås på:

Telefon: 0752- 45 10 00
E-post: kundservice@anticimex.se
Hemsida: http://www.anticimex.se
Länk för beställning av sanering: http://www.anticimex.com/sv-se/formular/bestall-skadedjurssanering/

Vår fastighetsförsäkringsbolag är Folksam.

Inte alla ärenden går automatiskt vidare till sanering då för flitig användning av tjänsten kan höja föreningens försäkringspremie. För getingar ska problemet t.ex. vara tämligen stort för att en sanering skall ske.