Altan

Godkännande: Behövs ej.

Den altan som finns på baksidan till de flesta lägenheter är en tilläggsinstallation och därmed medlemmens ansvar.

Altaner får byggas och ska ligga i markplan, dvs det skall vara trappsteg ner från altandörren till altanen. Anledningen till att uppbyggda altaner inte är tillåtet är att grannar inte ska störas av insyn. Måttet på altan/uteplats får uppgå till den för medlemmens upptagna uteplats (förutsatt att marknivån inte ändras mer än 50 cm), dvs den plats som medlemmen i avtal har rätt att disponera.