Allmänt om inre underhåll

Något som är viktigt att komma ihåg när man bor i en bostadsrätt är att man inte äger sin lägenhet, man äger endast rätten att nyttja den. Lägenheten ägs gemensamt av bostadsrättsföreningen som även är ansvarig för de fasta installationerna i händelse av skada eller vid planerat underhåll. De exakta gränsdragningarna är specificerade i stadgarna §6.

När det gäller möjligheterna till inre underhåll är man som medlem därför lite begränsad i vad man får göra utan att först inhämta styrelsens godkännande. Exemplen nedan är inte heltäckande utan endast illustrativa exempel, vid minsta tveksamhet, fråga styrelsen först. I värsta fall kan du som medlem bli återställningsskyldig eller t.o.m. ersättningsskyldig om dina installationer orsakar skada. Tänk också på att många ombyggnationer räknas som tilläggsinstallationer och därför inte ersätts av föreningen vid skada eller planerat underhåll.

Att grannar eller andra medlemmar utfört liknande åtgärder betyder inte automatiskt att de är godkända, flera regelbrott är inte bättre än ett.

Åtgärder som medlemmar får, och ska, göra
Alla ytskikt i lägenheten är helt medlemmens ansvar, inklusive tätskiktet i badrummet. Målning, tapetsering, golvmaterial kan alltså väljas helt efter eget huvud utan godkännande från styrelsen. Även saker som köksinredning eller val av porslin i badrummet har föreningen inga synpunkter på, dock kan föreningen ha synpunkter på hur de kopplas in. Andra saker som medlemmen är ansvarig för är insidor på dörrar och fönster (inkl glas) samt målning av radiatorer och värmerör. Se stadgarna §5 för en detaljerad lista.

Åtgärder som kräver styrelsens godkännande
Alla åtgärder som påverkar stamledningar (t.ex. vatten, avlopp, värme och el) eller påverkar husets stomme (t.ex. planlösning) ska alltid godkännas av styrelsen först. Detta innebär i praktiken att det mesta som går utöver en vanlig ommålning ska passera styrelsen först.