Avfall

 I Bolinderbyn sorterar vi och lämnar vårt avfall i många fraktioner.  Detta är bra både för miljön och för föreningens ekonomi. Var noga med att följa alla instruktioner för sorteringen (finns t ex i El-buren och vid ingången till förpackningsinsamlingen).

Så här gör vi:

Biologiskt avfall

Matavfall och annat biologiskt avfall läggs i matavfallspåsar och lämnas i de bruna små matavfallskärl som står vid varje huslänga. Nya matavfallspåsar hämtas i ”El-buren”  intill föreningsbyggnaden/tvättstugehuset.

Förpackningar

Förpackningar av plast, papper/kartong och metall lämnas i återvinningsstationen nedanför föreningsbyggnaden. Följ instruktionerna vid ingången!

Tidningar och tidskrifter

Lämnas i tidningscontainern nedanför föreningsbyggnaden.

Glasflaskor och glasburkar

Lämnas i glasbehållarna nedanför föreningsbyggnaden.

Elavfall

Uttjänta lampor, lysrör, elapparater, vitvaror och batterier lämnas i El-buren bakom föreningshuset. El-buren öppnas med den nyckel som går till förenings-/tvättstugehuset.  Var noga med att lägga rätt sak på rätt plats enligt anvisningarna!

Farligt avfall

Burkar och flaskor med gamla hushållskemikalier, färgrester, limstift, sprayburkar mm lämnas i FA-skåpet (FA står för Farligt Avfall) som står i El-buren. Följ instruktionerna på FA-skåpet!

Grovavfall

Gamla uttjänta möbler, trädgårdsredskap, cyklar mm lämnas i första hand till Görvälns återvinningscentral. Föreningen kan även ställa ut grovavfallscontainrar i närheten av vår- och höststädningarna. Information om detta i Bolinderbybladet.

Restavfall

Allt restavfall, d.v.s. den vanliga hushållssopan, lämnas i de gröna sopkärlen vid huslängorna. Restavfallet skickas till förbränning och omvandlas till fjärrvärme. Lägg därför inte obrännbara sopor i sopkärlen!

Trädgårdsavfall

Särskilda kärl för trädgårdsavfall ställs ut vid huslängorna under 32 veckor den varma årstiden. Lägg aldrig annat än ”rent” trädgårdsavfall i dessa kärl. I samband med vår- och höststädningarna ställer föreningen ut stora containrar för trädgårdsavfall. Julgranar får lämnas på plats intill El-buren, dock senast den 15:e januari.