Trädgård, gemensam

Godkännande: Fråga styrelsen först

Underhållet av de gemensamma grönytorna är föreningens ansvar och det innebär tyvärr att det inte är fritt fram att plantera saker runt den egna lägenheten. Anledningen är att växter har en tendens att växa sig stora, så att de därmed kan störa, men även att trädgården blir mer svårskött med träd och buskar lite hipp som happ. När medlemmar som planterat ”egna” växter sedan flyttar från byn brukar utseendet på de växterna chansera.

Vill du plantera något, lämna in en ansökan till styrelsen först så säkerställer vi tillsammans att växten passar och kan skötas om på ett bra sätt.