Vår- och höststädning

Varje höst och vår utlyser styrelsen gemensamma städdagar då alla medlemmar uppmanas gå ut och feja föreningens gemensamma ytor och de egna täpporna. Genom att så många som möjligt hjälper till kan föreningen sparar stora summor. Nuförtiden har Bolinderbyn inkluderat de mest betungande momenten som sand- och lövupptagning i fastighetsskötaravtalet men det finns mycket annat att ta tag i.

Minsta förväntade insats omfattar:

  • Städning av den egna rabatten på framsidan.
  • Städning runt den egna p-platsen.
  • Rensning av de närmaste rabatterna vid din lägenhet.

Ingen beskärning av de gemensamma träden är tillåten, det utförs alltid på uppdrag av styrelsen.

Till städdagarna ställs containrar ut i vilka man kan lägga sitt trädgårdsavfall.