Toalett i källaren

Godkännande: Fråga styrelsen först, se blankett.

Det är mycket vanligt, och praktiskt, att inreda en ytterligare toalett i källaren. I övre byn brukar denna placeras under trappan eller i förrådsdelen och i nedre byn i det främre rummet, under köket. Då en toalett medför förändringar i både vatten och avloppssystemen krävs styrelsens godkännande.

Grunden i Bolinderbyhus har ett visst mått av markfukt i sig så alla golvmaterial måste vara genomsläppliga för fukt. Täta golvmaterial (t.ex. klinker med tätskikt) lossnar inom några år och det är även stor risk för mögelangrepp.

Övre byn
I övre byn finns det stående avloppsstammar i varannan lägenhet, du kan alltså behöva be din granne om lov att få koppla in sig där. Ett annat alternativ är att koppla in sig på den liggande avloppsstammen som går under golvet i källargången (utom i länga 20 där den går mitt under främre källarrummet). Den senare metoden kräver dock avsevärt mycket mer arbete

Nedre byn
I nedre byn går den stående avloppsstammen i hörnet av lägenheten under badrummet och är den som är bäst lämpad för extra inkopplingar. Den liggande stammen går oftast utanför lägenheten på framsidan och kräver ett avsevärt grävjobb som inte alltid tillåts p.g.a. hur längan är dränerad.

OBS! Golvbrunnen i det bakre källarrummet i nedre byn är fortfarande ansluten till de ursprungliga stammarna och får därför endast användas för gråvatten, d.v.s. avlopp från handfat eller tvättmaskin. Ingen inkoppling av toalett eller liknande är tillåten om inte hela den liggande stammen från bakre till främre rummet byts. Tänk på att det kan bli knepigt med tillräckligt fall på ledningen, särskilt om du bor i en jämn länga i änden längst bort från Bolindervägen.