Historia


Bolinderbyn byggdes för de anställda på Bolinders Fabriks AB och invigdes 1947. På den tiden var Kallhäll det ”stora” samhället i Järfälla, en riktig gammaldags bruksort.

Bolinderbybor berättar
Texterna nedan har tidigare publicerats i Bolinderbybladet. Några av dem skrevs inför 50-årsjubileet den 24 maj 1997 av eller om mångåriga bybor.