Avgifter

Alla avgifter och även ersättningar till medlemmar går genom de ordinarie månadsavgiftsinbetalningarna. Det innebär en viss eftersläpning eftersom avgifterna aviseras kvartalsvis. Har du frågor om avgifterna, kontakta Fastum AB:

Telefon: 90 220, från utlandet +46 8 502 573 40

mån-fre 07.30 -16.30

eller kundsupport@fastum.se.

Via Fastum kan du även anmäla om du vill betala via autogiro eller e-faktura. Bäst för föreningen är att betala med e-faktura, då slipper vi portokostnaden samt boende miljöavgiften och du slipper få hem en massa papper. Bankgiro för inbetalning av avgifter är 4176103-2. Observera att aviernas OCR-nummer hänger ihop med både period och person – det är lätt att blanda ihop dem. Vid överlåtelser går det inte heller att överta avier, betalningen registreras då på fel person.

Grundavgifter

  • Månadsavgiften i Bolinderbyn är f.n. (2024) 4592:- i nedre byn och 4509:- i övre byn. I månadsavgiften ingår värme och vatten, underhåll och skötsel av fastigheter och trädgård, tvättstuga samt de marksända TV-kanalerna.
  • P-platsavgift är 100:- per månad och plats.

Särskilda avgifter

  • Vid nya lån eller ändring av lån tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 0,5% av gällande prisbasbelopp, f.n. (2024) 287:-.
  • Vid en överlåtelse tar föreningen ut en överlåtelseavgift om 2,5% av gällande prisbasbelopp, f.n. (2024) 1433:-. Avgiften betalas av köparen.

Övriga avgifter

  • Hyra av föreningslokalen är gratis.
  • Nycklar till gemensamma lokaler ersätts till självkostnadspris.