Avgifter

Alla avgifter och även ersättningar till medlemmar går genom de ordinarie månadsavgiftsinbetalningarna. Det innebär en viss eftersläpning eftersom avgifterna aviseras kvartalsvis. Har du frågor om avgifterna, kontakta Fastum AB:

Telefon: 018-56 32 40,

mån-tors 08.00-12.00, 12.30-16.30,
fre 08.00-12.00, 12.30-15.00.

eller kundsupport@fastum.se.

Via Fastum kan du även anmäla om du vill betala via autogiro eller e-faktura. Bäst för föreningen är att betala med e-faktura, då slipper vi portokostnaden och du slipper få hem en massa papper. Bankgiro för inbetalning av avgifter är 4176103-2. Observera att aviernas OCR-nummer hänger ihop med både period och person – det är lätt att blanda ihop dem. Vid överlåtelser går det inte heller att överta avier, betalningen registreras då på fel person.

Grundavgifter

  • Månadsavgiften i Bolinderbyn är f.n. (2023) 4312:- i nedre byn och 4234:- i övre byn. I månadsavgiften ingår värme och vatten, underhåll och skötsel av fastigheter och trädgård, tvättstuga samt de marksända TV-kanalerna.
  • P-platsavgift är 100:- per månad och plats.

Särskilda avgifter

  • Vid nya lån eller ändring av lån tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 0,5% av gällande prisbasbelopp, f.n. (2023) 263:-.
  • Vid en överlåtelse tar föreningen ut en överlåtelseavgift om 2,5% av gällande prisbasbelopp, f.n. (2023) 1313:-. Avgiften betalas av köparen.

Övriga avgifter

  • Hyra av föreningslokalen är gratis.
  • Nycklar till gemensamma lokaler ersätts till självkostnadspris.