Underhållsplan

Brf. Bolinderbyn Nr 1. avsätter knappt två miljoner kronor per år till underhåll. För att klara alla arbeten utan ökade månadsavgifter eller ökad låntagning är alla tänkbara åtgärder införda i en långsiktig underhållsplan. För arbetena gäller följande prioritetsordning:

  1. Akutåtgärder, t.ex. reparation av vattenläckor.
  2. Åtgärder som krävs för laguppfyllnad.
  3. Åtgärder som har beslutats av årsmöten eller som är rättviseskapande.
  4. Energibesparande åtgärder.
  5. Åtgärdande av långsamt slitage.
  6. Kosmetiska eller trivselförhöjande åtgärder.