Grannsämja

I ett stort bostadsområde som Bolinderbyn är det tyvärr så att det ibland uppstår friktion medlemmar emellan. Det kan vara allt från rökning på altanen till fotbollar på gräsmattor. Viktigt att påpeka i sådana fall är att styrelsen inte är ansvarig för grannsämjan i föreningen, det ligger på alla medlemmar själva.

Vid eventuell friktion uppmuntras därför alla medlemmar att själva diskutera problemet med berörd part för att på så sätt smidigt lösa eventuella knutar. Styrelsens uppdrag är främst att förvalta föreningen, inte att agera uppfostringsanstalt eller att välja sida i konflikter. Erfarenheten säger också att vid eventuell styrelseinblandning cementeras positionerna och saker blir större än de behöver vara. Ett undantag från denna tumregel om styrelseinblandning är dock om föreningens egendom riskeras genom ett medlemsbeteende.

Ett utmärkt sätt att undvika friktion med grannar är att följa Bolinderbyns ordningsregler.