Datumparkering

 

I hela Järfälla kommun råder datumparkering mellan kl. 00.00 – 15.00 varje dag: fordon får inte parkeras på vägsida med udda adressnummer under dygn med udda datum, eller på sida med jämnt adressnummer under dygn med jämnt datum. Saknas adressnummer på en sida, bestäms om sidan är udda eller jämn av förhållanden på motsatt sida.

Det är ofta trångt på Bolindervägen och minst 3 m lucka skall alltid lämnas så att utryckningsfordon etc kan komma fram. Detta gäller oavsett om det står en felparkerad bil på andra sidan eller inte.

Står det felparkerade bilar på Bolindervägen uppmanas medlemmar att själva ringa till kommunens p-vakter Bevakningstjänst på 08 – 556 55 820. Särskilt i övre byn är p-moralen mycket låg. Vill man ta reda på vems en bil är är det enklast att SMSa registreringsnumret till bilregistret på nummer 72503.