Internet

I Bolinderbyn ingår ingen internetanslutning i månadsavgiften utan alla medlemmar får själva ansluta sig. De vanligaste alternativen är genom:

  • Kabel-TV nätet där Comhem erbjuder ett antal media/internetpaket.
  • ADSL via telefonledningen där det finns ett flertal operatörer.

Under 2014 kommer att fibernät att byggas i Bolinderbyn för att öka kapaciteten i datakommunikation, läs mer under Fibernät 2014