Internet

I Bolinderbyn ingår ingen internetanslutning i månadsavgiften utan alla medlemmar får själva ansluta sig. De vanligaste alternativen är genom:

  • Öppen Fiber via IP-Only där man kan välja leverantör av internet tjänst.
  • Digitalt Kabel-TV nätet där Tele-2 erbjuder att antal media/internetpaket.
  • ADSL via telefonledningen där det finns ett flertal operatörer.