Pantsättningar

Som medlem i en bostadsrättsförening äger man ingen fast del av fastigheterna utan man äger endast en del i en förening som ger en rätten att bo i en viss lägenhet. Det krånglar till det lite vad gäller låntagning, det finns inga pantbrev som t.ex. för en villa och det man pantsätter när man tar lån är ens andel i föreningen. Detta är anledningen till att räntan för bostadsrätter är något högre än för villor, det är en större risk för bankerna.

För att hålla reda på hur en lägenhet är pantsatt har föreningen ett pantsättningsregister över alla aktuella panter. Banker och låneinstitut skickar meddelande om pantsättning direkt till föreningen och föreningen svarar sedan direkt till frågeställaren. De enskilda medlemmarna är alltså inte inblandade i pappersarbetet.

Sedan årsskiftet 2013/14 administreras Bolinderbyns pantsättningsregister av vår ekonomiska förvaltare Fastum.

Avgift
För att täcka kostnaderna för administration tar Bolinderbyn ut en stadgeenlig avgift för notering eller omsättning av panter, se avgifter för aktuellt belopp. Avgiften kommer automatiskt på nästa kvartals månadsavgiftsavier.

Banker och mäklare
Banker och mäklare kan få besked om aktuella pantsättningar genom att kontakta Fastum, se kontaktlista. Vänligen bifoga lämplig fullmakt så att vi vet att du är berättigad till uppgifterna.

Besked om nya pantsättningar och avnoteringar av pantsättningar skickas direkt till Fastum, se kontaktlista.