Vinden

Godkännande: Behövs ej

Lägenheterna i Bolinderbyn är små och ibland behövs extra förvaringsutrymme. Våra vindar är ett relativt stort extrautrymme där det nästan är ståhöjd. Det är tillåtet att använda vinden för lagring av lösöre, dock måste ett golv då läggas in så att isoleringen inte trycks ihop. Det skall även vara en luftspalt mellan golv och isolering, alltså behövs en regelstomme om ca 70 mm höjd. Då vinden inte ingår i den upplåtna bostadsrätten är inga tilläggsinstallationer försäkringsbara, inte ens i hemförsäkringen.

OBS! I föreningens underhållsplan ingår att tilläggsisolera vindarna. Vid de arbetena måste vindarna tömmas och ev. golv kommer att rivas, kanske tom på medlemmens bekostnad.