Ventilation och värme

Ventilation, allmänt
Ventilationen i Bolinderbyn är av självdragstyp, d.v.s. när luften värms upp i lägenheten stiger den och drar in ny, färsk luft genom ventiler i källaren. Det är därför extra viktigt att se till att ventiler både i källaren och på de övriga planen är öppna som de ska, annars fungerar inte ventilationen.

Observera att fläktar både i kök och badrum ej ska vara försedda med kallrasskydd. Luften går redan åt ”rätt håll” genom de kanalerna så det enda kallrasskyddet gör är att blockera nödvändig ventilation.

Bolinderbyn gör ingen översyn eller kontroll av ventilationen (t.ex. OVK) då detta inte är ett lagkrav för självdragsventilation.

Då Bolinderbyn haft problem med radon tidigare är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska.

Ventilation, övre byn

  • Källaren; En ventil på väggen mot framsidan och en ventil i ”matkällaren”. En ventil i främre rummet på hjärtväggen (går upp i skorstenen).
  • Mellanplan: En ventil i väggen mot framsidan (i skafferiet), köksfläkt, fönsterventil i vardagsrummet.
  • Övre plan: En ventil vardera i taket mot hjärtväggen i sovrummen, fönsterventiler i sovrummen och en ventil i badrummet. En fläkt (gärna fuktstyrd med fördröjd avstängning) gör susen för fuktnivån i badrummet.

Ventilation, nedre byn

  • Källaren: En ventil på väggen mot baksidan, en ventil i hörnet under köket (går upp i skorstenen)
  • Mellanplan: En ventil i väggen mot framsidan (i skafferiet), köksfläkt, fönsterventil i vardagsrummet.
  • Övre plan: En ventil i trapphallen, en ventil i bakre sovrummet mot hallen, en ventil i badrummet. En fläkt (gärna fuktstyrd med fördröjd avstängning) gör susen för fuktnivån i badrummet.

Värme
Uppvärmning är Bolinderbyns absolut största kostnad (se årsredovisning) och genom att vara noga med att t.ex. inte ha fönster på glänt under de kalla månaderna kan vi tillsammans spara pengar till något roligare.

I många lägenheter har element plockats bort för att få en annan planlösning. Gör man det skall man tänka på att t.ex. elementet i hallen är mycket viktigt  för både värme och självdrag och att det bör ersättas med golvvärme eller liknande. All golvvärme får dock endast vara elektrisk då det kan bli obalans i Bolinderbyns värmenät om nya och okända enheter kopplas in. Likaså får handdukstorkar i badrummet endast vara av elektrisk typ. En annan anledning till att vattenburen golvvärme i källaren inte är tillåten är att husen är helt oisolerade nedåt och att kostnaden för den uppvärmningen kan bli astronomisk.

Bolinderbyns värmenät är mycket stort och alla arbeten i det får endast utföras av rörmokare med nödvändig kunskap och ansvarsförsäkring. Felaktig demontering kan få katastrofala följder, om det vill sig riktigt illa i miljonklassen, som direkt kommer att debiteras den som orsakat problemet.

Sedan 2010 byts alla värmeelemet gradvis ut i Bolinderbyn. För att portionera ut denna stora kostnad erbjuder föreningen medlemmar som ändå håller på att renovera inomhus nya element. Kontakta styrelsen för att boka tid med rörmokare. Observera att några veckors framförhållning krävs och att erbjudandet endast omfattar ett besök av rörmokaren (de- och återmontering vid samma tillfälle). Extra besök för att t.ex. hinna måla bakom elementet får medlemmar själva stå för.