Allmänt om yttre miljö

I en bostadsrättsförening är alla yttre delar och installationer som tex fasad, tak, trappor och ljusbrunnar föreingens ansvar. Som Bolinderbyn är beskaffad är det dock naturligt att medlemmarna vill påverka sin direkta närmiljö och föreningen är generellt sett väldigt tillåtande vad gäller den yttre miljön. Det finns dock finns det begränsningar för åtgärder som:

  • kan vara skadliga för husen, t.ex. som att göra hål i fasaden;
  • kan vara direkt farliga, t.ex. elinstallationer;
  • kan störa områdets utseende och vår kulturhistoriskt känsliga miljö;
  • kan fördyra skötsel eller underhåll av byggnader och trädgård.

Genom att respektera de regler som finns säkerställs att vi bevarar både utseende och ekonomi i toppskick. Att grannar eller andra medlemmar utfört liknande åtgärder betyder inte automatiskt att de är godkända, flera regelbrott är inte bättre än ett.

OBS! Alla yttre installationer är att räkna som tilläggsinstallationer och ersätts därför inte vid skada eller renoveringsarbeten. Det kan alltså vara på sin plats att höra sig för med styrelsen innan man anlägger något exklusivt.

OBS! Finns inga regler angivna är det inte bara att tuta och köra. Förningen må vara över 60 år gammal men ibland kan nya kreativa idéer eller behov uppkomma då skall styrelsen konsulteras först innan idén förverkligas eller behovet uppfylls.