Eldstad

Godkännande: Godkänns ej.

Föreningen tillåter inte installation av eldstad eller braskamin. Detta av flera skäl:

  • Kommunens kulturmiljöplan nämner föreningens tak och fasader som särskilt bevarandevärda. Extra skorstenar av modernt snitt är inte acceptabla
  • Alla yttre installationer som t.ex. skorstenar är per automatik föreningens ansvar även om de installeras av en enskild medlem. Detta ansvar går ej att förhandla bort och är därför något som föreningen kan belastas med.
  • Föreningens fastighetsförsäkring täcker inte hus med eldstäder
  • Röken från en eldstad kan vara potentiellt störande för grannar. T.ex. sprider sig redan idag tobaksrök på ett spännande sätt längs längorna.
  • Husets ventilation är inte dimensionerad för en eldstad. Det är en uppenbar risk att undertrycket i källaren blir så pass stort att lägenheten drabbas av radonproblem som föreningen sedan måste åtgärda. Det är inte ett scenario som är acceptabelt.