För mäklare

Här finns lite smått och gott för mäklare samlat. är du mäklare och tycker att det saknas data, maila gärna dina synpunkter till info@bolinderbyn.se så kan vi gemensamt underlätta våra respektive uppdrag.

 • Byggår: Bolinderbyn är uppförd mellan åren 1947-1949.
 • Antal lägenheter i föreningen: 166 st. 46 st. i nedre byn (med burspråk) och 120 st. i övre byn. Läs mer under grundfakta.
 • Gjorda renoveringar: Alla större renoveringsjobb som tex stambyten, fasad- och takrenoveringar och byte av värmekulvertar är utförda och behöver inte upprepas inom överskådlig framtid.
 • Kommande renoveringar: Renoveringsläget i Bolinderbyn är gott och kommande renoveringar är av typen ”nödvändiga men inte akuta” som t.ex. grunddräneringar och tilläggsisolering av vindar. Renoveringsbehovet framöver beräknas kunna fyllas utan höjning av månadsavgift, extra insats eller ökad låntagning. Läs mer under underhållsplan.
 • Vad ingår i avgiften: Värme och vatten, yttre underhåll, tvättstuga och de marksända TV-kanalerna. Läs mer under avgifter.
 • Överlåtelseavgift: Bolinderbyn tar ut en stadgeenlig överlåtesleavgift om 2,5% av gällande prisbasbelopp. Avgiften betalas av köparen och kommer automatiskt på månadsavgiftsavierna.
 • Pantsättningsavgift: Bolinderbyn tar ut en stadgeenlig överlåtesleavgift om 2,5% av gällande prisbasbelopp. Avgiften betalas av köparen och kommer automatiskt på månadsavgiftsavierna.
 • Medlemskapsansökan: Medlemsansökan och köpekontrakt skickas till Brf Bolindrbyn Nr 1, Box 2044, 176 02  Järfälla. Överlåtelseansvarig i styrelsen, se kontaktlista, är delegerad rätten att godkänna medlemmar, normalt sett tar detta endast några dagar. Vid nästa styrelsemöte förs sedan överlåtelsen formellt in i rullorna.
 • Information i medlemsansökan: För att kunna kontakta köpare och säljare bör e-postadress och mobiltelefonnummer anges i medlemsansökan.
 • Tillträde: Några dagar före tillträde har Bolinderbyn en träff med köpare och säljare. Detta för att tacka säljaren för den tid som varit men också för att bedöma underhållsbehovet i den aktuella lägenheten och dessutom se om säljaren skall åtgärda något innan överlåtelsen fullbordas. På samma gång informeras köparna om rutiner i föreningen och vad som får göras i lägenheten. Detta möte är mycket viktigt då det minskar risken för framtida friktion mellan förening och medlem.
 • P-platser: Till varje lägenhet hör en p-plats, för ytterligare platser är det en kö. Meddela i handlingarna om p-plats önskas eller ej.
 • Skjul på framsidan: Rätten att ha skjul på framsidan övergår inte automatiskt till en ny medlem då de främst motiveras av behovet av att lagra en barnvagn. Tillträdande medlem måste ansöka om att få ha kvar skjulet, uppfyller det inte formkraven skall det avlägsnas av säljaren.
 • Mäklarbild: En mäklarbild aktuell lägenhet beställes genom att kontakta Bolinderbyns ekonomiska förvaltare Fastum, se kontaktlista. Vänligen ange adress, lägenhetsnummer och medlem samt bifoga lämplig fullmakt så att vi vet att du är berättigad till uppgifterna.