Föreningslokalen

Föreingslokalen i tvättstugehuset finns för att erbjuda de boende en trevlig lokal för möten, barnkalas, mindre fester och andra aktiviteter. För att det syftet ska kunna uppfyllas måste vissa regler finnas för användandet. I pentryt ska finnas tallrikar, glas, bestick m m för 24 personer. Om något saknas skall ansvarig styrelsemedlem underrättas.

Föreningslokal 1 liten Föreningslokal 2 liten
Vilka får boka?
Endast medlem (alltså inte barn till medlemmar) kan boka lokalen. Bokning sker genom att man skriver upp sig i kalendern längst ner på denna sida. När man fyllt i sitt namn i kalendern skickar epost till bokningsansvarig som svarar med information om hur man får nyckel et.c. Man kan bara boka heldagar i detta verktyg men vill man t.ex. nyttja lokalen dagtid om den redan är bokad kvällstid går det oftast bra. Man får i sådana fall dock själv kontakta den som bokat den andra tiden samma dag för att komma överens om tider o.s.v.

När får lokalen utnyttjas?
Lokalen kan bokas för följande kvällstider: måndag-fredag samt söndag kl 16.00 -22.00. Lördag till kl 23.00. Dessa är absoluta sluttider och därefter ska lokalerna vara utrymda (se nedan om städning). Övernattning i lokalen är inte tillåtet.

Hur får lokalen utnyttjas?
Observera att lokalen inte får bokas till barn och ungdomar, om den medlem som hyr lokalen inte är närvarande i lokalen hela tiden. Mer eller mindre föräldrafria fester får alltså ej förekomma. Övriga utrymmen i föreningshuset får inte användas för festaktiviteter. Lokalen får normalt inte bokas för att utnyttjas av andra föreningar, klubbar eller sällskap.

Städning
Efter sluttid (se ovan) ska det vara närområdet kring lokalen vara städat. Med närområde menas övriga utrymmen i huset samt området kring föreningshuset i den mån där skräpats ned. Senast kl 12 dagen efter ska själva lokalen vara väl städad. Den som har bokat lokalen är ansvarig för att återställa lokalen i ”befintligt” skick och att ekonomiskt ersätta eventuell uppkommen skada. Om föreningen måste anlita städfirma efter att ha underkänt en städning kommer kostnaden för detta (inkl en administrativ avgift) att avkrävas den som bokat lokalen.

Pingis, etc
Barn och ungdomar i byn kan utnyttja lokalen till bordtennis och andra aktiviteter på förbokad tid under förutsättning att en vuxen bokat lokalen och är ansvarig för verksamheten. När pingisbordet används för spel måste deltagarna ovillkorligen byta till inomhusskor för att skydda golvet. Städning samt återlämnande av nycklar ska ske direkt efter användandet.

Den som bokat lokalen ansvarar för

  • att onödig förslitning av lokalen av lokalen undvikes. För att skydda golvet bör bl a lämpliga skodon användas.
  • att rökning ej sker i föreningshusets lokaler.
  • att lokalen efter användandet är väl städad och möblerna står på sin vanliga plats.
  • att diskmaskinen är tömd och porslinet inplockat i skåpen.
  • att meddela bokningsansvarig om något gått sönder eller andra uppkomna skador.
  • att lämna tillbaka nyckeln enligt överenskommen tid hos bokningsansvarig, dock senast kl 12 dagen efter.

Bokningskalender
Grått = ledigt
Vitt = ej bokningsbart
Gult = bokat men ej bekräftat
Rött = bokat och bekräftat

Uppgifter nedan lagras inte av föreningen, används bara för kommunikation tills bokning är avslutad

Kalendern laddas...