P-platser

Föreningen har sammanlagt 187 p-platser till 166 lägenheter. Till varje lägenhet finns en parkeringsplats knuten. Ytterligare ett mindre antal p-platser fördelas om möjligt efter önskemål om en andra parkeringsplats.  Vid fördelning av bilplatser gäller följande prioritetsordning:

  1. Varje medlem (en per lägenhet) som har egen bil tilldelas en bilplats i närheten av bostaden.
  2. Medlemmar med två eller fler bilar tilldelas extra bilplats i mån av lediga platser. Någon garanti att få behålla extra bilplats, om denna behövs för att andra medlemmars rätt till bekväm förstaplats, kan inte ges.
  3. Outhyrda bilplatser används som besöksplatser och markeras med särskild skylt.

Bilplats för fler än en bil kan ej garanteras i närhet till bostaden.

Den som hyr p-plats får själv installera elstolpe för motorvärmare etc och står även för elkostnaden därför. El-anslutning får dock ske endast efter styrelsens godkännande av utförande och el-dragning. Jordfelsbrytare skall ovillkorligen vara installerad för elstoplen. Vid extraplatser får ingen motorvärmare installeras då dessa behöver kunna fördelas fritt mellan olika lägenheter.

Medlemmar utan egen bil äger ej rätt att inneha bilplats. Medlem som blir fråntagen, eller som avsäger sig, bilplats av detta skäl skall på begäran kunna återfå den bilplats som är knuten till medlemmens lägenhet, om denne skaffar egen bil eller säljer lägenheten till medlem med bil.

När medlemmar med två p-platser flyttar går endast en p-plats över till köparen. Den andra platsen tilldelas den medlem som står först i kön för en andra plats.

Bilplatser får inte användas som uppställningsplatser för ”bilvrak” eller för långtidsuppställning av hus- eller släpvagnar.

Besöksplatser får inte användas som fasta bilplatser av medlemmarna.

Hyrd bilplats måste skötas väl av den som hyr den. Ansvaret för skador på underlag som uppkommer på grund av motorer läcker olja, batterisyra eller annat åtgärdas av den hyr platsen.

Alla p-platser längs Bolindervägen upp till Metallvägen asfalterades och målades 2014. Resterande p-platser skall också åtgärdas men vi måste vänta in kommunens eventuella åtgärder och asfalteringar. Om kommunen tex beslutar att anlägga en trottoar längs övre delen av Bolindervägen riskerar vi bakfall på våra p-platser.

Föreningen planerar att installera stolpar för motorvärmare/billaddare vid samtliga platser, läs mer på: Motorvärmare 2015 & 2020