Försäkring

Bolinderbyn har en fastighetsförsäkring via Bostadsrätterna och Allians Försäkringsmäklare i Moderna försäkringar.

Som boende i Bolinderbyn måste du ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. En vanlig hemförsäkring täcker nämligen inte de skador som kan uppkomma från delar som du som medlem ansvarar för. Ett vanligt exempel är fuktskador orsakade av ett dåligt tätskikt. Tilläggsinstallationer, som tex en inredd källare, täcks inte heller av en vanlig hemförsäkring och då behövs bostadsrättstillägget.