Trädgårdsskjul

Godkännande: Fråga styrelsen först, se blankett.

Ett litet skjul i trädgården är praktiskt för lagring av redskap och andra trädgårdsattiraljer. I din ansökan till styrelsen, bifoga en måttsatt skiss och tänkt placering på tomten. Bäst placering är som ersättning av staketet mot grannen närmast huset. Tillstånd brukar ges, förutsatt att skjulet uppfyller maxmåtten.

Basmåttet får vara högst 4 kvm innermått och högsta höjd får vara 200 cm.

Storleks- och utseendekrav finns för att bodarna inte skall dominera Bolinderbyn för mycket utseendemässigt utan harmoniera med huset i övrigt. Trädgårdsboden skall färgsättas på ett sätt att de inte sticker ut. Te.x. i samma färgkodning som huskroppar, altandörrar eller tryckimpregnerat.