Förvaringsskjul framsida

Godkännande: Fråga styrelsen först, se blankett.

Skjul för barnvagn, rollator el liknande får uppföras på framsidan efter godkännande från styrelsen.

Utförandet skall uppfylla följande krav:

Längd: får byggas ut till kant av entrétrapp, dock längst 185 cm.

Höjd: 155 (bak) / 125 (fram)

Bredd: maximalt halva avståndet till grannens trappa

Målat i längans färg. Liggande fjällpanel med knutar.

Tak lutande ut mot gångvägen. Svart korrugerad plåt eller tegel.