Om Kallhäll

Järfällas centrum låg länge i Barkarby där också församlingens centralkyrka ligger. Under 30-talet växte Kallhäll fram att bli det största och ekonomiskt viktigaste samhället. Bolinderverken nere vid Mälaren var förstås skälet. Olle Gustavsson berättar :

Kallhäll är det samhälle i Järfälla som är byggt som en arbetsort. Övriga tätorter har framsprungit från jordbruket, styckningar och villabebyggelser.

I Kallhäll var det helt och hållet Bolinders som bestämde vad som skulle finnas. Arbetarna ville till exempel starta en egen affär, detta skulle gå bra, bara inte det kooperativa fanns med i bilden. Senare lyckades detta.

Likaså ville arbetarna organisera sig, men ett mycket hårt motstånd från bolaget gjorde att möten fick hållas i smyg. I en vedbod i ett av husen samlades gubbarna, denna vedbod kallades i folkmun för V-salen.

Den fackliga rörelsen växte och diskussioner om ett Folkets Hus började ta fart. Motståndet från bolaget var hårt, så någon lokal i Kallhäll var otänkbart. Då riktades blickarna mot Björkliden (Villastan, nu på andra sidan motorvägen) som då tillhörde Sollentuna. Här hade Bolinders inget att säga till om.

I ett före detta hönshus började det första Folkets Hus ta form. Det innebar en stor uppoffring både när det gällde både arbete och pengar. Men viljan var av stål och tack vare duktiga ledare kunde det så småningom bli en möteslokal. För 8000 kr kunde Folkets Husföreningen köpa Grantorp i Villastan.
Folkets Husföreningen bildades 1912 och för att få ekonomisk hjälp byggdes en utedansbana. Det Gamla Folkets Hus som finns idag i Villastan invigdes 1937.
Idag är det föreningen för Teater och Dokumentation som har lokalen.
Det Folkets Hus vi har idag i Kallhälls Centrum invigdes på hösten 1970.