Tilläggsinstallationer

I en bostadsrättslägenhet får den boende själv ändra på vissa saker, se stadgar för regler. Ibland väljer medlemmar att lägga till saker som inte fanns i lägenhetens grundutförande och sådana installationer kallas ”tilläggsinstallationer”. I Bolinderbyn är den mest vanliga tilläggsinstallationen att inreda källaren med innerväggar och golv; vid upplåtelsen var det endast betonggolv och putsade hålstensväggar och föreningen ser fortfarande källaren som sådan. Andra vanliga tilläggsinstallationer är en extra toalett eller anslutningar för tvättmaskin. Även utanför lägenheten kan man göra tilläggsinstallationer som t.ex. skjul eller altaner.

Man skall dock vara medveten om att tilläggsinstallationer helt är medlemmens ansvar och inte ersätts vid skada eller underhållsåtgärder. Orsakar tilläggsinstallationen skada på fastigheten kan man som medlem dessutom bli ersättningsskyldig till föreningen. Behöver alltså avloppet under källargolvet bytas ryker spaanläggningen utan ersättning från föreningen. Anledningen är att föreningen måste kunna ha kontroll över sina kostnader och det är ganska stor skillnad i kostnad mellan ett kaklat utrymme med jacuzzi och en rå betongyta.

Ersättning för skador på tilläggsinstallationer fås istället, om det skulle behövas, från bostadsrättstillägget i hemförsäkringen. Observera att vinden inte ingår i lägenhetens upplåtelse så tilläggsinstallationer där, t.ex. ett extra golv, täcks ej av någon försäkring.