El

I Bolinderbyn är all el utbytt i mitten av 90-talet till moderna eluttag och nya ledningar i väggarna. Jordade uttag finns som standard bara i köket och i källaren (under elcentralen) men många medlemmar har kompletterat med jordade uttag även i andra utrymmen.

En komplettering som starkt rekommenderas är att låta installera en jordfelsbrytare, då blir elanläggningen i det närmaste idiotsäker. Har du en motorvärmare installerad är en jordfelsbrytare ett krav.

I de flesta lägenheter finns automatsäkringscentraler men även smältsäkringscentraler finns i de lägenheter där elen byttes ut tidigare än 90-talet.

I Bolinderbyn finns säkringar både i elcentralen (ett antal grupper) och vid elmätaren (tre st, en per fas). Vid elavbrott, särskilt om hälften av elen försvinner, kan det vara på sin plats att kontrollera de senare. För att komma till rätta med återkommande elavbrott måste man gå igenom de apparater som är anslutna till respektive säkring och genom uteslutningsmetoden hitta vad felet är. Det är mycket ovanligt att sådana fel orsakas av elanläggningen själv utan oftast är det apparater som vattenkokare eller kaffebryggare som spökar.

Om en och samma säkring går gång på gång kan det vara på sin plats att låta en elektriker se över dimensioneringen av elcentralen. När Bolinderbyn byggdes hade man få elektriska apparater och elanläggningen var därmed uppdelad endast på ett fåtal säkringar. Idag när antalet elektriska apparater är större kan det vara så att vissa säkringar i princip är konstant överbelastade. Elcentralen kan då behöva byggas ut med fler grupper (säkringar) så att en mer säker elförsörjning åstadkoms. Detta är något som man som medlem får bekosta själv då det är ett tillägg från grundstandard.

Föreningen har ingen el utdragen i längorna för t.ex. gemensam belysning, kabel-TV-utrustning eller radonsugar och behöver därför köpa el från vissa medlemmar. Nyttjad el ersätts efter förbrukning, exakta villkor regleras i ett elavtal som upprättas mellan berörd medlem och föreningen.