Planlösning, ändra

Godkännande: Fråga styrelsen först och ev. bygganmälan/lov, se blankett.

Det är ganska vanligt att man plockar bort eller lägger till väggar i både nedre och övre byn. För alla ändringar i planlösning skall tillstånd inhämtas från styrelsen. Om den nya planlösningen innebär förändring av bärande väggar skall även bygglov sökas och fullständiga underlag inkl. statikberäkningar lämnas in till styrelsen.

Icke bärande väggar

I bilderna nedan finns exempel på väggar (röda) som antingen plockats bort eller lagts till.

Nedre byn
Vanliga_ombyggnader_nedre_byn

Övre byn
Vanliga_ombyggnader_övre_byn

Bärande väggar
Förändringar av bärande väggar har hittills bara gjorts i övre byn. Följande lite mer exotiska ombyggnader finns sedan tidigare:
exotiska_ombyggnader_1
exotiska_ombyggnader_2