Blankett

För att underlätta administration och godkännande av ombyggnader bör följande blankett användas. Fyll i, för hand eller elektroniskt, och lämna in till styrelsen. Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte varför besked kan dröja upp till en månad. För att fylla i kryssboxarna digitalt, dubbelklicka på dem och välj ”checked”.

2024_03 Blankett ombyggnad