Sälja ett Bolinderbyhus

Utträde ur föreningen
För att en överlåtelse skall kunna fullbordas krävs att säljaren beviljas utträde ur föreningen. Detta är oftast inte något problem men några typiska orsaker till att utträde kan vägras är:

 • Att de delar av lägenheten som föreningen svarar för är misshandlade eller att det finns otillåtna ombyggnationer.
 • Att de delar som medlemmen ansvarar för inte är i ordning och kan orsaka ytterligare skada.
 • Att säljaren har skulder till föreningen.

Tänk gärna till lite extra och åtgärda alla tveksamheter i god tid före överlåtelseträffen. Några exempel:

 • Är diskmaskinen inkopplad på kallvattnet som den ska vara?
 • Är all golvvärme av elektrisk typ?
 • Är alla luftventiler (se ventilation) tillgängliga.
 • Är alla avgifter betalda?
 • Står bärande väggar där de ska? I övre byn har dörröppningen mellan hall och vardagsrum vid ett flertal  tillfällen breddats på ett otillåtet sätt.
 • Är alla fönster hela och ordentligt målade på insidan?
 • Är klämringen i badrumsbrunnen fast monterad?
 • Finns det sprickor runt eller i färgen på badrumsfönstret?

Överlåtelseträff
Några dagar före tillträdet har Bolinderbyn en träff i lägenheten med både köpare och säljare. För dig som säljare är detta ett bra tillfälle att berätta för köparen om lägenheten och dess egenheter. Styrelsens representant informerar köparen om vad som är tillåtet, tittar på lägenhetens renoveringsbehov (brf delar) men kontrollerar även om alla installationer är godkända.

Barnvagnsskjul
Rätten att ha ett skjul på framsidan övergår inte automatiskt till köparen, de behöver ansöka på nytt och om skjulet inte fyller formkraven måste det rivas. Detta ansvar ligger på dig som säljare.

Kontrollbesked
Överlåtelser rapporteras till skattemyndigheten och kontrollbesked kommer några veckor in på nyåret. För lägenheter köpta innan 1974 har föreningen ingen notering av överlåtelsesumman. I sådana fall kan man använda förmögenhetsvärdet per den 1/1 1974 som var 8 766:- som inköpspris.