Grundfakta

Brf Bolinderbyn Nr 1 i Kallhäll är en radhusförening i Järfälla kommun omfattande 166 st lägenheter av två typer. Lägenheterna är fördelade på 21 st längor (8 lägenheter per länga förutom i två längor där det bara är sju) och tio fastigheter.

Föreningens organisationsnummer är 713200-0121

Alla lägenheter är i tre plan där entréplan och övre plan räkas som boendeyta och källaren som biyta. Till varje lägenhet hör en mindre trädgård och rabatter på framsidan.

Längorna är numrerade från 1-24 med början från Källtorpsvägen. Udda längor (1-17) ligger parallellt med  Bolindervägen på dess udda sida och jämna längor (2-24) ligger vinkelrätt mot Bolindervägen på dess jämna sida.  Lägenheterna i längorna är i sin tur numrerade från 1-8 (eller 1-7) med början från Källtorpsvägen (udda) eller Bolindervägen (jämna).  Lägenhetsbeteckningarna är således på formatet 1:1 tom 24:8.

De två lägenhetstyperna har följande grundfakta:

Nedre byn
Länga 4 liten

  • Antal lägenheter: 46
  • Andelstal: 0,6122 %
  • Boyta: 81,9 m2
Länga Adress Fastighet
1 Bolinderv. 3-17 Kallhäll 6:53
2 Bolinderv. 6-18 Kallhäll 6:49
3 Bolinderv. 19-33 Kallhäll 6:53
4 Relävägen 2-14 Kallhäll 6:49
6 Bolindervägen 20-34 Kallhäll 6:50
8 Bolindervägen 36-50 Kallhäll 6:50

Övre byn
Länga 12 liten

  • Antal lägenheter: 120
  • Andelstal: 0,5987%
  • Boyta: 73,6 m2
Länga Adress Fastighet
5 Bolinderv. 35-49 Kallhäll 6:52
7 Bolinderv. 37-65 Kallhäll 6:52
9 Bolinderv. 67-81 Kallhäll 6:52
10 Skogstorpsv. 2-16 Kallhäll 6:50
11 Bolinderv. 83-97 Kallhäll 6:52
12 Bolinderv. 52-66 Kallhäll 6:51
13 Bolinderv. 99-113 Kallhäll 6:56
14 Bolinderv. 68-82 Kallhäll 6:51
15 Bolinderv. 115-129 Kallhäll 6:56
16 Bolinderv. 84-98 Kallhäll 6:51
17 Bolinderv. 131-145 Kallhäll 6:54
18 Bolinderv. 100-114 Kallhäll 6:57
20 Bolinderv. 116-130 Kallhäll 6:57
22 Trimv. 2-16 Kallhäll 6:55
24 Bolinderv. 130-146 Kallhäll 6:55

Sammanlagd boendeyta är 12 600 m2. Boytorna är baserade på mätningar i ett flertal lägenheter och inget avdrag för trappor har gjorts.

Tvättstugehuset
Tvättstugehus liten
Till föreningen hör också ett tvättstugehus (fastighet Kallhäll 6:49) som innehåller tvättstuga, snickerilokal, undercentral och en föreningslokal.