Kabel-TV och fiber

I Bolinderbyn finns ett kabel-TV-nät som distribuerar Tele-2s utbud. I månadsavgiften ingår enbart de marksända kanalerna (SVT: Kanal1, TV2, Kunskaps/barnkanalen och TV4), för större utbud måste eget avtal slutas med Tele-2.

Fiber är ”öppen fiber” via IP-Only där man själv väljer distributör av internet tjänst.