Kabel-TV och fiber

I Bolinderbyn finns ett kabel-TV-nät som distribuerar Comhems utbud. I månadsavgiften ingår enbart de marksända kanalerna (SVT: Kanal1, TV2, Kunskaps/barnkanalen och TV4), för större utbud måste eget avtal slutas med ComHem.

2014 installerades även ett fibernät i föreningen och via detta nät kan internet, TV och telefoni beställas, läs mer under Fibernät 2014.